Công ty đóng tàu 189: Chăm lo tốt để giữ chân người lao động

Nhờ sự quan tâm của doanh nghiệp, người lao động Công ty đóng tàu 189 yên tâm làm việc, đóng góp vào sự phát triển của công ty. Ảnh DN
Nhờ sự quan tâm của doanh nghiệp, người lao động Công ty đóng tàu 189 yên tâm làm việc, đóng góp vào sự phát triển của công ty. Ảnh DN
Nhờ sự quan tâm của doanh nghiệp, người lao động Công ty đóng tàu 189 yên tâm làm việc, đóng góp vào sự phát triển của công ty. Ảnh DN
Lên top