Công nhân vui ngày hội dịp cuối năm

  CN Cty TNHH Jackjin Việt Nam tham gia trò chơi kéo co. Ảnh: H.Tuấn
CN Cty TNHH Jackjin Việt Nam tham gia trò chơi kéo co. Ảnh: H.Tuấn
CN Cty TNHH Jackjin Việt Nam tham gia trò chơi kéo co. Ảnh: H.Tuấn
Lên top