Công nhân sáng chế máy đục nhiệt làm lợi hàng trăm triệu đồng

Anh Nguyễn Hoài Nam thao tác trên máy đục nhiệt. Ảnh: P.V
Anh Nguyễn Hoài Nam thao tác trên máy đục nhiệt. Ảnh: P.V
Anh Nguyễn Hoài Nam thao tác trên máy đục nhiệt. Ảnh: P.V
Lên top