Công đoàn xây dựng văn hóa tại doanh nghiệp

Một trong những hoạt động của thuộc lĩnh vực phòng chống cháy nổ của công ty. Ảnh: CĐN
Một trong những hoạt động của thuộc lĩnh vực phòng chống cháy nổ của công ty. Ảnh: CĐN
Một trong những hoạt động của thuộc lĩnh vực phòng chống cháy nổ của công ty. Ảnh: CĐN
Lên top