Công đoàn vận động lo học bổng cho tất cả con của người lao động

Ông Huỳnh Phát Đạt (bên trái) - Chủ tịch Công đoàn Công ty Sanofi Aventis Việt Nam - nhận Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh về thành tích thực hiện Chương trình học bổng Nguyễn Đức cảnh của công ty. 
Ảnh: Nam Dương
Ông Huỳnh Phát Đạt (bên trái) - Chủ tịch Công đoàn Công ty Sanofi Aventis Việt Nam - nhận Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh về thành tích thực hiện Chương trình học bổng Nguyễn Đức cảnh của công ty. Ảnh: Nam Dương
Ông Huỳnh Phát Đạt (bên trái) - Chủ tịch Công đoàn Công ty Sanofi Aventis Việt Nam - nhận Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh về thành tích thực hiện Chương trình học bổng Nguyễn Đức cảnh của công ty. Ảnh: Nam Dương
Lên top