Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn vận động lo học bổng cho tất cả con của người lao động

Ông Huỳnh Phát Đạt (bên trái) - Chủ tịch Công đoàn Công ty Sanofi Aventis Việt Nam - nhận Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh về thành tích thực hiện Chương trình học bổng Nguyễn Đức cảnh của công ty. 
Ảnh: Nam Dương
Ông Huỳnh Phát Đạt (bên trái) - Chủ tịch Công đoàn Công ty Sanofi Aventis Việt Nam - nhận Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh về thành tích thực hiện Chương trình học bổng Nguyễn Đức cảnh của công ty. Ảnh: Nam Dương
Ông Huỳnh Phát Đạt (bên trái) - Chủ tịch Công đoàn Công ty Sanofi Aventis Việt Nam - nhận Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh về thành tích thực hiện Chương trình học bổng Nguyễn Đức cảnh của công ty. Ảnh: Nam Dương
Lên top