Công đoàn trường chăm lo sức khỏe cho giáo viên

Đoàn viên công đoàn tập luyện Yoga sau giờ làm việc. Ảnh: TUỆ MINH
Đoàn viên công đoàn tập luyện Yoga sau giờ làm việc. Ảnh: TUỆ MINH
Đoàn viên công đoàn tập luyện Yoga sau giờ làm việc. Ảnh: TUỆ MINH
Lên top