Công đoàn tổ chức talkshow về sức khoẻ và cuộc sống

Talkshow do Công đoàn tổ chức dành cho cả người lao động và gia đình người lao động. Ảnh: CĐN
Talkshow do Công đoàn tổ chức dành cho cả người lao động và gia đình người lao động. Ảnh: CĐN
Talkshow do Công đoàn tổ chức dành cho cả người lao động và gia đình người lao động. Ảnh: CĐN
Lên top