Công đoàn Nghệ An: Chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền

LĐLĐ Nghệ An luôn chủ động, sáng tạo cùng CĐCS tuyên truyền pháp luật đến với người lao động.
LĐLĐ Nghệ An luôn chủ động, sáng tạo cùng CĐCS tuyên truyền pháp luật đến với người lao động.
LĐLĐ Nghệ An luôn chủ động, sáng tạo cùng CĐCS tuyên truyền pháp luật đến với người lao động.
Lên top