Công đoàn KCN-CX Hà Nội kịp thời hỗ trợ hơn 14.000 đoàn viên, CNLĐ

Cán bộ Công đoàn các KCN-CX Hà Nội trao hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ tại KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội)
Cán bộ Công đoàn các KCN-CX Hà Nội trao hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ tại KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội)
Cán bộ Công đoàn các KCN-CX Hà Nội trao hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ tại KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội)
Lên top