Công đoàn hỗ trợ nước giải nhiệt cho đoàn viên trong những tháng hè

Đoàn viên, người lao động Cảng Hải Phòng sử dụng nước giải nhiệt do Công đoàn cung cấp. Ảnh: NVCC
Đoàn viên, người lao động Cảng Hải Phòng sử dụng nước giải nhiệt do Công đoàn cung cấp. Ảnh: NVCC
Đoàn viên, người lao động Cảng Hải Phòng sử dụng nước giải nhiệt do Công đoàn cung cấp. Ảnh: NVCC
Lên top