Công đoàn hỗ trợ DN giữ chân người lao động

Đoàn viên CĐ Cty Caosumina tham gia mua sắm tại chương trình “CĐ CASUMINA đồng hành cùng đoàn viên và NLĐ mua sắm Tết”. Ảnh: LÊ TUYẾT
Đoàn viên CĐ Cty Caosumina tham gia mua sắm tại chương trình “CĐ CASUMINA đồng hành cùng đoàn viên và NLĐ mua sắm Tết”. Ảnh: LÊ TUYẾT
Đoàn viên CĐ Cty Caosumina tham gia mua sắm tại chương trình “CĐ CASUMINA đồng hành cùng đoàn viên và NLĐ mua sắm Tết”. Ảnh: LÊ TUYẾT
Lên top