Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng

Công đoàn cơ sở quyết liệt ngừa dịch Corona cho công nhân, lao động

Công ty TNHH quốc tế thời trang - KCN Tràng Duệ Hải Phòng kiểm tra thân nhiệt công nhân từ cổng nhà máy. Ảnh PV
Công ty TNHH quốc tế thời trang - KCN Tràng Duệ Hải Phòng kiểm tra thân nhiệt công nhân từ cổng nhà máy. Ảnh PV
Công ty TNHH quốc tế thời trang - KCN Tràng Duệ Hải Phòng kiểm tra thân nhiệt công nhân từ cổng nhà máy. Ảnh PV
Lên top