Công đoàn chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội

Gia đình em Nguyễn Văn Tuê nhận tiền ủng hộ của đoàn viên, người lao động Cty May xuất khẩu Hà Bắc. Ảnh: PV
Gia đình em Nguyễn Văn Tuê nhận tiền ủng hộ của đoàn viên, người lao động Cty May xuất khẩu Hà Bắc. Ảnh: PV
Gia đình em Nguyễn Văn Tuê nhận tiền ủng hộ của đoàn viên, người lao động Cty May xuất khẩu Hà Bắc. Ảnh: PV
Lên top