Công đoàn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư làm tốt công tác nữ công

 Một nữ điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư đang chăm sóc người bệnh. Ảnh: Quế Chi
Một nữ điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư đang chăm sóc người bệnh. Ảnh: Quế Chi