Cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng động viên cán bộ, bác sĩ nhân viên y tế Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2. Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng động viên cán bộ, bác sĩ nhân viên y tế Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2. Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng động viên cán bộ, bác sĩ nhân viên y tế Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2. Ảnh MD
Lên top