Có việc làm từ mô hình của Công đoàn

Lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Thủy trao chứng chỉ đào tạo nghề cho các học viên theo học khóa đào tạo nghề ngắn hạn. Ảnh: THANH TÂM
Lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Thủy trao chứng chỉ đào tạo nghề cho các học viên theo học khóa đào tạo nghề ngắn hạn. Ảnh: THANH TÂM
Lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Thủy trao chứng chỉ đào tạo nghề cho các học viên theo học khóa đào tạo nghề ngắn hạn. Ảnh: THANH TÂM
Lên top