Chăm sóc người lao động bằng những việc làm thiết thực ​

Chủ tich CĐ ĐSVN Mai Thành Phương kiểm tra công trình nước sạch của ga Trì Bình.Ảnh: ĐS
Chủ tich CĐ ĐSVN Mai Thành Phương kiểm tra công trình nước sạch của ga Trì Bình.Ảnh: ĐS
Chủ tich CĐ ĐSVN Mai Thành Phương kiểm tra công trình nước sạch của ga Trì Bình.Ảnh: ĐS
Lên top