Chăm lo cho người lao động là nhiệm vụ hàng đầu

Công đoàn Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Tín tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: NGỌC ÁNH
Công đoàn Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Tín tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: NGỌC ÁNH
Công đoàn Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Tín tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: NGỌC ÁNH
Lên top