CĐ TCty Việt Thắng - CTCP: Cùng người sử dụng lao động chăm lo đời sống công nhân

CĐ TCty Việt Thắng - CTCP phục vụ bữa sáng miễn phí cho NLĐ. Ảnh: CĐ Dệt May VN cung cấp
CĐ TCty Việt Thắng - CTCP phục vụ bữa sáng miễn phí cho NLĐ. Ảnh: CĐ Dệt May VN cung cấp
CĐ TCty Việt Thắng - CTCP phục vụ bữa sáng miễn phí cho NLĐ. Ảnh: CĐ Dệt May VN cung cấp
Lên top