“Cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ cán bộ CĐCS

Buổi truyền thông tới nữ CNLĐ trong doanh nghiệp do LĐLĐ TP.Bắc Giang phối hợp tổ chức. Ảnh: PV
Buổi truyền thông tới nữ CNLĐ trong doanh nghiệp do LĐLĐ TP.Bắc Giang phối hợp tổ chức. Ảnh: PV
Buổi truyền thông tới nữ CNLĐ trong doanh nghiệp do LĐLĐ TP.Bắc Giang phối hợp tổ chức. Ảnh: PV
Lên top