“Bữa cơm” chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam

Đội thi CĐCS THCS Liêm Cần với tác phẩm “Bữa cơm gia đình” của đội. Ảnh: DIỆU LINH
Đội thi CĐCS THCS Liêm Cần với tác phẩm “Bữa cơm gia đình” của đội. Ảnh: DIỆU LINH
Đội thi CĐCS THCS Liêm Cần với tác phẩm “Bữa cơm gia đình” của đội. Ảnh: DIỆU LINH
Lên top