Bố trí máy bơm xe cho công nhân

Công nhân Cty TNHH Creative Source Việt Nam sử dụng máy bơm xe do CĐ Cty trang bị. Ảnh: N.V
Công nhân Cty TNHH Creative Source Việt Nam sử dụng máy bơm xe do CĐ Cty trang bị. Ảnh: N.V
Công nhân Cty TNHH Creative Source Việt Nam sử dụng máy bơm xe do CĐ Cty trang bị. Ảnh: N.V
Lên top