Biến sân trường thành công viên để giữ chân học sinh vùng cao

Trường PTDT bán trú THCS Cốc Ly 2 (huyện Bắc Hà, Lào Cai) có vườn hoa, cây xanh như công viên. Ảnh: P.V
Trường PTDT bán trú THCS Cốc Ly 2 (huyện Bắc Hà, Lào Cai) có vườn hoa, cây xanh như công viên. Ảnh: P.V
Trường PTDT bán trú THCS Cốc Ly 2 (huyện Bắc Hà, Lào Cai) có vườn hoa, cây xanh như công viên. Ảnh: P.V
Lên top