Xuất hiện "bảng tử thần" ở vòng loại U21 Quốc gia 2021

U21 Quốc gia 2021 vẫn được tổ chức theo kế hoạch. Ảnh: Thanh Vũ
U21 Quốc gia 2021 vẫn được tổ chức theo kế hoạch. Ảnh: Thanh Vũ
U21 Quốc gia 2021 vẫn được tổ chức theo kế hoạch. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top