Xuân Trường xin chia tay Buriram United sau 4 tháng thi đấu ở Thái

Lương Xuân Trường không dược trọng dụng ở Buriram United. Ảnh Buriram United
Lương Xuân Trường không dược trọng dụng ở Buriram United. Ảnh Buriram United
Lương Xuân Trường không dược trọng dụng ở Buriram United. Ảnh Buriram United
Lên top