Xuân Trường sang Hàn Quốc phẫu thuật, VFF chi trả toàn bộ kinh phí

Xuân Trường sẽ được phẫu thuật với điều kiện tốt nhất tại Hàn Quốc Ảnh: HOÀI THU
Xuân Trường sẽ được phẫu thuật với điều kiện tốt nhất tại Hàn Quốc Ảnh: HOÀI THU
Xuân Trường sẽ được phẫu thuật với điều kiện tốt nhất tại Hàn Quốc Ảnh: HOÀI THU
Lên top