Xuân Trường dính chấn thương, phải nhờ Quế Ngọc Hải đưa khỏi sân

Lương Xuân Trường trong buổi tập ngày hôm nay 30.9 Ảnh: Hoài Thu
Lương Xuân Trường trong buổi tập ngày hôm nay 30.9 Ảnh: Hoài Thu
Lương Xuân Trường trong buổi tập ngày hôm nay 30.9 Ảnh: Hoài Thu
Lên top