Xuân Trường: “Chúng tôi đã qua tuổi thanh xuân, chín chắn và trưởng thành"

Xuân Trường tin tưởng sẽ cùng Hoàng Anh Gia Lai có một mùa bóng thành công. Ảnh: VPF.
Xuân Trường tin tưởng sẽ cùng Hoàng Anh Gia Lai có một mùa bóng thành công. Ảnh: VPF.
Xuân Trường tin tưởng sẽ cùng Hoàng Anh Gia Lai có một mùa bóng thành công. Ảnh: VPF.
Lên top