Xuân Trường chấn thương nghỉ 9 tháng, Minh Vương gửi tâm thư động viên

Lên top