Xuân Trường: “Anh Đức hòa nhập tốt vì cầu thủ Gia Lai hiền"

Lên top