Xuân Nam: Tôi từ chối lời đề nghị bán độ vì đạo đức nghề nghiệp

Trước khi nghỉ dịch COVID-19, Xuân Nam là "gà son" của TP.HCM. Ảnh: HCMFC
Trước khi nghỉ dịch COVID-19, Xuân Nam là "gà son" của TP.HCM. Ảnh: HCMFC
Trước khi nghỉ dịch COVID-19, Xuân Nam là "gà son" của TP.HCM. Ảnh: HCMFC
Lên top