Xoay “nát” U.20

Chọn quân kiểu HLV Hoàng Anh Tuấn là đánh trận thật và sẽ chịu trách nhiệm với con người, lối chơi mình chọn. Ảnh: Đ.Đ
Chọn quân kiểu HLV Hoàng Anh Tuấn là đánh trận thật và sẽ chịu trách nhiệm với con người, lối chơi mình chọn. Ảnh: Đ.Đ