Xếp hạng bảng B vòng loại: Tuyển Việt Nam đứng trên tuyển Trung Quốc

Tuyển Australia có chiến thắng tối thiểu trước tuyển Việt Nam để tiếp tục dẫn đầu bảng. Còn tuyển Việt Nam đứng áp chót. Ảnh; AFC.
Tuyển Australia có chiến thắng tối thiểu trước tuyển Việt Nam để tiếp tục dẫn đầu bảng. Còn tuyển Việt Nam đứng áp chót. Ảnh; AFC.
Tuyển Australia có chiến thắng tối thiểu trước tuyển Việt Nam để tiếp tục dẫn đầu bảng. Còn tuyển Việt Nam đứng áp chót. Ảnh; AFC.
Lên top