Xác định thời gian tuyển Việt Nam đối đầu với tuyển Trung Quốc

Tuyển Việt Nam đối đầu với tuyển Trung Quốc vào lúc nửa đêm. Ảnh: Trung Thu
Tuyển Việt Nam đối đầu với tuyển Trung Quốc vào lúc nửa đêm. Ảnh: Trung Thu
Tuyển Việt Nam đối đầu với tuyển Trung Quốc vào lúc nửa đêm. Ảnh: Trung Thu
Lên top