Vừa lên hạng, Gia Định rút khỏi giải Hạng Nhất 2021

Gia Định xin không tham gia giải hạng Nhất 2021. Ảnh: Gia Định FC
Gia Định xin không tham gia giải hạng Nhất 2021. Ảnh: Gia Định FC
Gia Định xin không tham gia giải hạng Nhất 2021. Ảnh: Gia Định FC
Lên top