Vừa chia tay Văn Hậu, SC Heerenveen nhận trợ cấp 1,1 triệu euro

SC Heerenveen nhận được khoản viện trợ cần thiết giữa lúc tài chính gặp khó khăn. Ảnh: SC Heerenveen.
SC Heerenveen nhận được khoản viện trợ cần thiết giữa lúc tài chính gặp khó khăn. Ảnh: SC Heerenveen.
SC Heerenveen nhận được khoản viện trợ cần thiết giữa lúc tài chính gặp khó khăn. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top