VTV tiếp sóng các trận đấu của ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019

VTV tiếp sóng các trận đấu của ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019. Ảnh: Sơn Tùng
VTV tiếp sóng các trận đấu của ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019. Ảnh: Sơn Tùng
VTV tiếp sóng các trận đấu của ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top