VPF yêu cầu giải trình, Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng nói gì?

Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng Văn Trần Hoàn sẽ có giải trình chính thức gửi đến VPF. Ảnh: NV
Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng Văn Trần Hoàn sẽ có giải trình chính thức gửi đến VPF. Ảnh: NV
Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng Văn Trần Hoàn sẽ có giải trình chính thức gửi đến VPF. Ảnh: NV
Lên top