VPF yêu cầu câu lạc bộ Than Quảng Ninh giải trình chuyện nợ lương cầu thủ

Cầu thủ Than Quảng Ninh bị nợ lương 8 tháng chưa được thanh toán. Ảnh: Thanh Xuân
Cầu thủ Than Quảng Ninh bị nợ lương 8 tháng chưa được thanh toán. Ảnh: Thanh Xuân
Cầu thủ Than Quảng Ninh bị nợ lương 8 tháng chưa được thanh toán. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top