VPF lo ngại pháo sáng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh V.League 2020

Hình ảnh pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở V.League 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Hình ảnh pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở V.League 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Hình ảnh pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở V.League 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top