VPF đưa ra 2 phương án cho V.League 2020 trở lại

V.league 2020 có thể trở lại trong tháng 9. Ảnh: VPF
V.league 2020 có thể trở lại trong tháng 9. Ảnh: VPF
V.league 2020 có thể trở lại trong tháng 9. Ảnh: VPF
Lên top