Vòng loại World Cup 2022: FIFA tính đổi thể thức, đá sân trung lập

FIFA đang lên phương án cho các đội, trong đó có tuỷen Việt Nam dự một số giai đoạn của vòng loại World Cup 2022 đá sân trung lập. Ảnh: Getty.
FIFA đang lên phương án cho các đội, trong đó có tuỷen Việt Nam dự một số giai đoạn của vòng loại World Cup 2022 đá sân trung lập. Ảnh: Getty.
FIFA đang lên phương án cho các đội, trong đó có tuỷen Việt Nam dự một số giai đoạn của vòng loại World Cup 2022 đá sân trung lập. Ảnh: Getty.
Lên top