V.League có thể lăn bóng trở lại giữa tháng 5

Bóng đá Việt Nam vẫn tạm hoãn vì dịch COVID-19. Ảnh: Hải Đăng
Bóng đá Việt Nam vẫn tạm hoãn vì dịch COVID-19. Ảnh: Hải Đăng
Bóng đá Việt Nam vẫn tạm hoãn vì dịch COVID-19. Ảnh: Hải Đăng
Lên top