V.League 2022 có thể thi đấu 26 vòng: Thách thức cho Hoàng Anh Gia Lai

Hoàng Anh Gia Lai đã bỏ xa Hà Nội tại V.League 2021, tính đến trước khi giải khi giải đấu bị hủy. Ảnh: VPF.
Hoàng Anh Gia Lai đã bỏ xa Hà Nội tại V.League 2021, tính đến trước khi giải khi giải đấu bị hủy. Ảnh: VPF.
Hoàng Anh Gia Lai đã bỏ xa Hà Nội tại V.League 2021, tính đến trước khi giải khi giải đấu bị hủy. Ảnh: VPF.
Lên top