V.League 2021 đổi lịch để đảm bảo phòng dịch COVID-19

Đổi lịch thi đấu vòng 13 V.League 2021 để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: VPF
Đổi lịch thi đấu vòng 13 V.League 2021 để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: VPF
Đổi lịch thi đấu vòng 13 V.League 2021 để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: VPF
Lên top