V.League 2021 "đá chạy dịch" để phục vụ tuyển Việt Nam

V.League 2021 lại gặp khó vì COVID-19. Ảnh: VPF
V.League 2021 lại gặp khó vì COVID-19. Ảnh: VPF
V.League 2021 lại gặp khó vì COVID-19. Ảnh: VPF
Lên top