V.League 2021 có 1,5 suất xuống hạng

Quảng Nam (áo xanh) là đội đã nhận tấm vé xuống hạng sau khi V.League 2020 kết thúc. Ảnh: VPF
Quảng Nam (áo xanh) là đội đã nhận tấm vé xuống hạng sau khi V.League 2020 kết thúc. Ảnh: VPF
Quảng Nam (áo xanh) là đội đã nhận tấm vé xuống hạng sau khi V.League 2020 kết thúc. Ảnh: VPF
Lên top