V.League 2020: Linh ứng “phong thủy” thay tướng

Nam Định có chiến thắng đầu tiên ngay sau khi thay tướng. Ảnh:VPF
Nam Định có chiến thắng đầu tiên ngay sau khi thay tướng. Ảnh:VPF
Nam Định có chiến thắng đầu tiên ngay sau khi thay tướng. Ảnh:VPF
Lên top