V.League 2020 lần thứ 2 tạm hoãn vì dịch COVID-19

Lần thứ 2 mùa này, các trận đấu tại V.League 2020 bị tạm hoãn do dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lần thứ 2 mùa này, các trận đấu tại V.League 2020 bị tạm hoãn do dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lần thứ 2 mùa này, các trận đấu tại V.League 2020 bị tạm hoãn do dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top