"V.League 2020 đang hấp dẫn và đá thật hơn"

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng thể thức mới đang giúp tính chất các trận đấu được đẩy lên cao, chuyên môn được cải thiện. Ảnh: Đông Đông
Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng thể thức mới đang giúp tính chất các trận đấu được đẩy lên cao, chuyên môn được cải thiện. Ảnh: Đông Đông
Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng thể thức mới đang giúp tính chất các trận đấu được đẩy lên cao, chuyên môn được cải thiện. Ảnh: Đông Đông
Lên top